Výrazné duševné vyčerpanie prežívané predovšetkým ako vyčerpanie emocionálne. Na fyzickej úrovni sa prejavuje ťažkosťami, akými sú bolesť hlavy, žalúdočné problémy, svalové napätie. Významným znakom je únava, ktorá blokuje energiu k práci. Odpor a nechutenstvo k práci.

Rizikovým faktorom je nadmerné zaťažovanie organizmu prácou, nedostatočný relax a nedostatočný spánok. Rizikovou skupinou sú ľudia, ktorí vidia zmysel života v práci a ich súkromný život zostáva prázdny, nenaplnený. Ďalším rizikovým faktorom sú zamestnania, ktoré vyžadujú každodenný kontakt s ľudmi. K najrizikovejším skupinám patria pomáhajúce profesie.

Zásady duševnej hygieny

•    Zachovať si istý odstup od pacientov, klientov
•    Hovoriť o pacientovi racionálne, bez prežívania emócií
•    Vytvoriť si hranicu medzi pacientom a lekárom, zachovať profesionálny prístup
•    Nepotláčať svoje pocity, ale hovoriť o nich kolegom, na poradách
•    Dôsledne oddeľovať pracovný život od osobného, osvojiť si techniky kognitívno-behaviorálnej terapie (Stop technika)
•    Venovať sa takému druhu športu, ktorý nám robí radosť
•    Pravidelne sa stravovať a dodržiavať pitný režim (v praxi sa stretávam s ľudmi, ktorí trpia syndrómom vyhorenia a zisťujem, že mali problémy s pravidelným stravovaním)

Prevencia  syndrómu vyhorenia

•    Dovoliť si dovolenku – pre niekoho to môže byť cestovanie za dobrodružstvom, pre iného práca v záhrade. Treba si nájsť to, čo nám vyhovuje. Nevhodne zvolená dovolenka môže byť stresujúca.
•    Ujasniť si rebríček hodnôt
•    Pestovať priateľské vzťahy, kontaktovať a organizovať stretnutia blízkych ľudí
•    Zdravý životný štýl – sem patrí životospráva, dostatok spánku a dostatok pohybových aktivít
•    Počítať so stresujúcimi situáciami. Stresovým situáciám sa v dnešnom svete nevyhneme a pri ich hodnotení je potrebné z tohto vedomia vychádzať
•    Dbať na dobré vzťahy s príbuznými a priateľmi. Dobré sociálne zázemie a pevné zakotvenie vo vzťahoch s druhými ľudmi nám pomáha pri zvládaní stresu. Pocit podpory zo strany najbližších, možnosť prebrať problémy s niekým blízkym, to všetko nám pomáha lepšie sa vyrovnať so životnými ťažkosťami
•    Vytvoriť si okolo seba harmonické prostredie. Zamerať sa na spúšťače stresu a postupne ich odstraňovať. Nájsť si uspokojivú prácu, aktívne riešiť problémy s partnerom a deťmi. Harmonický rodinný život poskytuje oporu nutnú k doplneniu rezerv vyčerpaných vysokými nárokmi pracovného prostredia. Domáce prostredie má byť uvoľnujúce a posilňujúce. Prácou by sme si nemali riešiť problémy, funguje to len krátkodobo
•    Humor. Zmysel pre humor je vyššia kognitívna schopnosť človeka, ide o schopnosť vidieť veci z iného pohľadu. Dokáže zmierniť napätie a uvoľniť napätú situáciu
•    Uspokojovanie potrieb (dostatok spánku, jedla, sexuálne aktivity). Uvedomiť si dôležitosť pravidelného stravovania a spánku, bez toho nie je možné dosiahnuť psychickú vyrovnanosť
•    Vedieť oceniť iných ľudí aj seba (jedno z asertívnych práv človeka). Vedieť sa pochváliť, no vedieť aj rozdávať komplimenty iným ľuďom. Zlepšíme tým náladu sebe aj druhému človeku a o to nám ide
•    Nachádzať zmysel života nielen v práci, ale aj v osobnom živote
•    A v neposlednom rade: mať rád sám seba, mať pozitívny vzťah k sebe! Najskôr sa treba postarať o seba, potom sa môžeme starať o druhých. V opačnom prípade nám hrozí neželaný syndróm vyhorenia, ktorý nás môže odstrihnúť od práce aj na niekoľko mesiacov.

© PhDr. Križanová Andrea, PhD., psychologička, Liga proti rakovine
 

Knihy pre vaše zdravie a pohodu

Ak vás niektorá z našich kníh zaujala, volajte na č. 0908 069 388 / píšte na info@klub50.sk, pošleme vám ju na dobierku. Poštovné neplatíte.

Objednajte si novinky

Objednajte si novinky, zdieľajte a bezplatne získate upozornenie na nové články a e-booky.

Nájdete nás

Račianska 69/B, 831 02 Bratislava

bytový dom Manhattan, 4. poschodie

poradňa: 0903 437 888

poradňa: peterminarik57@gmail.com

texty a objednávky kníh: 0908 069 388

texty a objednávky kníh: peterminarik57@gmail.com