V neposlednom rade sú návyky a správanie ľudí pod vplyvom ich osobnej predispozície. Osobná dimenzia poskytuje každému človeku zmes rôznorodých faktorov, ktoré neraz počas celého života určujú jeho/jej správanie, návyky, preferencie, ako aj celkový hodnotový systém.

Z osobných faktorov hrajú osobitný význam najmä nasledujúce faktory:

[A] Vplyv rodiny. Výchova a osobný príklad predovšetkým rodičov, ale i starých rodičov, súrodencov a ďalších členov širšieho príbuzenstva vtláča väčšine jedincov nezmazateľnú pečať naučených vplyvov, názorov, postojov, návykov a hodnôt, ktoré sa u mnohých ľudí nemenia ani v neskorších obdobiach života. Za kľúčové obdobie pre výchovu detí k správnym stravovacím a výživovým návykom sa pokladá vek 2 – 5 rokov. S výnimkou predpokladaných vrodených preferencií na sladkú a slanú chuť je akceptácia všetkých ostatných potravín skôr naučená. Počnúc od raného detstva, určujú rodičia a opatrovatelia, ktoré potraviny sa doma konzumujú. Aj keď sa v adolescentnom období nadobúda väčšia kontrola a samostatnosť v otázke konzumácie konkrétnych potravín a nápojov, vplyvy rodičov z raného detského obdobia ostávajú rozhodujúce. Niektoré staršie výchovné praktiky vyžadujúce od detí, aby dojedli všetko, čo sa im naložilo na tanier, alebo poskytovanie sladkostí deťom za odmenu, vedie u nich k aktívnemu i pasívnemu prejedaniu a môže u detí podporovať vývoj nadváhy a obezity so všetkými následkami. Závery viacerých štúdií poukázali na priaznivý účinok rodinnej podpory pri zvyšovaní úrovne fyzickej aktivity detí. Príprava, varenie a spoločná konzumácia jedla v rodine vedie k správnym stravovacím návykom už od skorých období života. Doma pripravené jedlá mávajú spravidla nižšiu hustotu energie než kupované polotovary a jedlá typu rýchleho občerstvenia, a tak pravdepodobne chránia proti nechcenému vzostupu telesnej hmotnosti. Konzumácia jedla doma v kruhu rodiny sa spája s lepšou kvalitou výživy.

[B] Vplyv bezprostredného okolia – priateľov, spolužiakov, spolupracovníkov

[C] Vplyv náboženského presvedčenia

[D] Vplyv zdravotnej osvety. Ošetrujúci lekári, zdravotné sestry, osveta prostredníctvom printových i audiovizuálnych médií prispievajú k formovaniu osobných názorov, postojov, preferencií. Prakticky každý deň tak ovplyvňujú životný štýl a návyky v oblasti stravovania, výživy a fyzickej aktivity.

[E] Vplyv sledovaných médií. Masové médiá poskytujú množstvo pozitívnych, ale i negatívnych príkladov, názorov a návodov na riešenie životného štýlu. Je na každom jednotlivcovi, ktoré vplyvy u neho/nej prevládnu a ovplyvnia správanie.

[F] Osobné vlastnosti a životné skúsenosti. Správanie jednotlivcov ovplyvňujú aj také osobné faktory, ako sú (1) vek; (2) pohlavie; (3) výška – telesná hmotnosť – BMI; (4) životné skúsenosti.

© MUDr. Peter Minárik, PhD.

 

 

Knihy pre vaše zdravie a pohodu

Ak vás niektorá z našich kníh zaujala, volajte na č. 0908 069 388 / píšte na info@klub50.sk, pošleme vám ju na dobierku. Poštovné neplatíte.

Objednajte si novinky

Objednajte si novinky, zdieľajte a bezplatne získate upozornenie na nové články a e-booky.

Nájdete nás

Račianska 69/B, 831 02 Bratislava

bytový dom Manhattan, 4. poschodie

poradňa: 0903 437 888

poradňa: peterminarik57@gmail.com

texty a objednávky kníh: 0908 069 388

texty a objednávky kníh: peterminarik57@gmail.com