Tieto stránky sú určené výhradne pre odbornú verejnosť v zdravotníctve a farmácii. Informácie, ktoré sú uvedené v tejto časti portálu, majú odborný a vzdelávací charakter. Kliknutím na články v tejto kategórií potvrdzujete, že ste osobou, ktorá je v zmysle zákona považovaná za odbornú verejnosť (t. j. osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky a zdravotnícke pomôcky).

Probiotiká a gastrointestinálne zdravie

Pozitívne účinky kyslých mliečnych výrobkov pre zdravie človeka boli známe už v staroveku. Za začiatok vedeckého prístupu k štúdiu zdravotne prospešných baktérií, prítomných vo fermentovaných kyslých produktov mlieka, možno symbolicky pokladať až rok 1908. V tomto roku ruský vedec Ilja Mečnikov získal Nobelovu cenu za epidemiologické a mikrobiologické práce, ktoré položili základ využitia probiotických baktérií v podpore zdravia. Mečnikov dokázal ako prvý rozpoznať význam priateľských črevných mikrobiálnych kultúr, ktorých absencia vyvolá tráviacu poruchu, tzv. dysmikróbiu. V priebehu 20. storočia  pokročili teoretické aj praktické znalosti o živých mikroorganizmoch s priaznivým účinkom pre ľudské zdravie. Dnes sa všeobecne uznáva preventívny význam prirodzenej črevnej bakteriálnej populácie.

Čítať ďalej: Probiotiká a gastrointestinálne zdravie

Prevencia rakoviny - primárna, sekundárna a terciárna

Kým pri prevencii viacerých infekčných chorôb je možná ich úplná eliminácia pomocou účinnej vakcinácie, zhubným nádorom zatiaľ preventívnymi opatreniami nedokážeme na sto percent zabrániť. Vedecky je však dokázané, že účinnou a komplexnou prevenciou sa riziko malígnych nádorov dokáže významne znížiť, a tak skutočný vznik nádoru môžeme buď úplne eliminovať, alebo aspoň oddialiť do podstatne neskoršieho veku. Účinnými opatreniami v stravovaní, vo výžive a pohybovej aktivite jedincov by sa dokázalo zabrániť každému tretiemu zhubnému nádoru, a tým aj mnohým osobným i rodinným tragédiám. Keby ľudia, ktorí dodržiavajú uvedené preventívne opatrenia v životospráve, navyše nezačali alebo prestali fajčiť, odvrátených tragédií by bolo omnoho viac.

Čítať ďalej: Prevencia rakoviny - primárna, sekundárna a terciárna

Prevencia rakoviny 2. Ekonomické faktory

Ekonomické činitele významnou mierou vplývajú na množstvo, charakter, kvalitu a druh potravín a nápojov, ktoré ľudia konzumujú, ako i na ich pohybovú aktivitu. Ekonomické faktory priamym aj nepriamym spôsobom ovplyvňujú výživu, fyzickú aktivitu a telesné zloženie ľudského tela predovšetkým tým, že sú schopné umožniť alebo meniť dostupnosť a schopnosť získať potraviny alebo príležitosť na fyzickú aktivitu.

Čítať ďalej: Prevencia rakoviny 2. Ekonomické faktory

Prevencia rakoviny 3. Sociálne faktory

Rozhodnú úlohu pri ovplyvňovaní životného štýlu a návykov ľudí hrajú aj sociálne činitele a vplyvy. Ľudia nežijú izolovanie, ale v konkrétnom spoločenstve mnohých ďalších ľudí a osobností. Správanie človeka ovplyvňuje nielen [A] domáce, ale aj [B] pracovné (dospelí) a [C] školské (deti) prostredie. Na celkový spôsob života a rozvoj sociálnych postojov ľudí vplýva i [D] kultúrne prostredie, v ktorom žijú, [E] celková úroveň ich vzdelania, a, samozrejme, aj ich [F] spoločenské postavenie, ako i [G] etnická príslušnosť.

Čítať ďalej: Prevencia rakoviny 3. Sociálne faktory

Ďalšie články...

  1. Rozhovor s pacientom

 

Knihy pre vaše zdravie a pohodu

Ak vás niektorá z našich kníh zaujala, volajte na č. 0908 069 388 / píšte na info@klub50.sk, pošleme vám ju na dobierku. Poštovné neplatíte.

Objednajte si novinky

Objednajte si novinky, zdieľajte a bezplatne získate upozornenie na nové články a e-booky.

Nájdete nás

Račianska 69/B, 831 02 Bratislava

bytový dom Manhattan, 4. poschodie

poradňa: 0903 437 888

poradňa: peterminarik57@gmail.com

texty a objednávky kníh: 0908 069 388

texty a objednávky kníh: peterminarik57@gmail.com