Štyri populárne komerčné redukčné diéty boli podrobené porovnávacej vedeckej analýze.

V roku 2014 publikovali v zahraničnom odbornom kardiologickom časopise porovnávaciu štúdiu so zameraním na dlhodobú účinnosť populárnych komerčných redukčných diét. Štúdia porovnávala 4 druhy redukčných diét, ktoré sa dlhodobo tešia veľkej popularite v USA: (1) Atkinsova diéta; (2) South Beach diéta; (3) Zónova diéta; (4) Weight Watchers diéta. Účinok týchto populárnych komerčných diét sa porovnal s účinkom medicínsky overeného a bežne odporúčaného redukčného stravovania. Osobitnú pozornosť štúdia venovala najmä dlhodobému redukčnému účinku týchto diét. Jedným z kritérií hodnotenia účinnosti bol úbytok nadmernej telesnej hmotnosti po 1 roku dodržiavania niektorej z uvedených diét. Ďalším významným sledovaným faktorom bola schopnosť jedincov udržať si nižšiu telesnú hmotnosť v období dlhšom než 1 rok od začatia redukcie nadmernej hmotnosti.

Atkinsova diéta je nízko sacharidová redukčná diéta s vysokým príjmom bielkovín a liberálnou konzumáciou tuku, ktorá sa aplikuje v 4 fázach. South Beach diéta je podobná nízko sacharidová a vysoko proteínová diéta, ktorá sa však aplikuje v 3 fázach. Táto diéta prikladá význam konzumácii sacharidov s nízkym glykemickým indexom. Zónova diéta je obdobná nízko sacharidová diéta, iba málo odlišná od predchádzajúcich redukčných diét. Weight Watchers diéta má ako jediná odlišnú filozofiu. Kým prvé tri komerčné diéty propagujú dlhodobo populárne knižné bestsellery, za WW diétou stoja kolektívne redukčné kurzy a systém počítania bodov spojený s dodržiavaním stravovacieho a pohybového režimu. Tieto 4 diéty sa podľa publikovaných údajov významne podieľajú na trhu s chudnutím v Severnej Amerike (USA, Kanada).

Z viac než 8000 publikovaných prác o redukčných diétach vybrali vedeckí pracovníci spolu 26 štúdií, ktoré spĺňali prísne kritériá randomizovaných kontrolovaných štúdií a umožňovali porovnanie krátkodobého (do 6 mesiacov), ako aj dlhodobého (nad 12 mesiacov) účinku týchto 4 populárnych redukčných diét.

Závery porovnávacej štúdie:

1.    Výsledky 4 populárnych komerčných redukčných diét boli porovnateľné a vcelku skromné. Po 12 mesiacoch došlo v priemere k zníženiu nadmernej hmotnosti o - 2,1 až - 4,7 kg u Atkinsovej diéty; o - 1,6 až - 3,2 kg u Zónovej diéty; a – 3,0 kg u Weight Watchers diéty. Medicínsky overeným redukčným stravovaním sa dosiahla v priemere – 2,2 kg redukcia nadváhy. Po 12 mesiacoch a podobne aj po 24 mesiacoch bol zaznamenaný čiastočný nárast telesnej hmotnosti u Atkinsovej diéty aj u diéty podľa Weight Watchers kurzov. Takisto aj pozitívne účinky na pokles rizikových kardiovaskulárnych faktorov bol porovnateľný u všetkých 4 druhov diét.

2.    Autori retrospektívnej štúdie preto konštatujú, že s výnimkou jednej štúdie o Weight Watchers diéte bol efekt všetkých ostatných sledovaných komerčných populárnych diét nedostatočný.

Viac sa dočítate na:

Long-Term Effects of 4 Popular Diets on Weight Loss and Cardiovascular Risk Factors

http://circoutcomes.ahajournals.org/content/early/2014/11/11/CIRCOUTCOMES.113.000723.abstract

MUDr. Peter MINÁRIK, PhD.
26. 12. 2014