Okrem tradičných (konvenčných) liečebných metód onkologických ochorení (chemoterapia, rádioterapia, biologická liečba alebo chirurgia) existujú aj menej tradičné formy, ktoré budia záujem nielen pacientov, ale aj časti odbornej verejnosti. Komplementárna a alternatívna medicína (ďalej aj KAM) sa netýka iba liekov a výživových doplnkov. Ide o celý rad viac alebo menej netradičných produktov, ako aj fyzikálnych, relaxačných, psychologických a ďalších procedúr. Ich cieľom je pomôcť pri snahe dosiahnuť úľavu od chorobných príznakov, zlepšiť celkový stav a kvalitu života pacientov. Onkologickí pacienti sa často po stanovení diagnózy utiekajú k rozličným netradičným metódam podpornej liečby v nádeji na zlepšenie priebehu svojho ochorenia a celkového stavu.

Do skupiny KAM zďaleka nepatria iba netradičné formy stravy a výživy a výživové doplnky. Z ďalších menej tradičných postupov môžeme menovať napríklad akupunktúru, akupresúru, liečebné masáže, aromaterapiu, muzikoterapiu, jógu a meditáciu. Iní môžu hľadať podporu v modlitbe a ďalších spirituálnych aktivitách.

Komplementárna medicína (ďalej aj KM). Z názvu vyplýva, že ide o doplnkovú liečbu, ktorá sa využíva ako doplnok ku konvenčnej tradičnej onkologickej liečbe. Prostriedkami komplementárnej medicíny sú viac alebo menej netradičné postupy z oblasti stravy a výživy, ďalej sú to rôzne výživové doplnky, ako aj postupy zamerané na ovplyvnenie mysle a mentálneho stavu. Viacero postupov a metód z oblasti KM je predmetom klinického skúšania s rôznymi neraz nejednotnými klinickými výsledkami. Je však mnoho ďalších prostriedkov a postupov, ktorým chýbajú akékoľvek podporné dáta, ktoré by oprávňovali ich použitie v klinickej praxi. K jednotlivým metódam a postupom KM budeme postupne prinášať informácie, názory a odporúčania renomovaných odborných spoločností, ako aj jednotlivých osobností z radov špecialistov v oblasti medicíny, výživy a ďalších odborov.

Alternatívna medicína (ďalej ak AM). Z názvu vyplýva, že ide skôr o náhradnú liečbu za konvenčnú tradičnú onkologickú terapiu. Onkologické spoločnosti neodporúčajú alternatívne postupy v zmysle náhrady klasickej liečby nádorov. Naša iniciatíva sa pridržiava vedecky overených faktov, preto v žiadnom prípade nie sme zástancovia náhradných liečebných postupov ako alternatívy konvenčnej terapie. Ak aj v niektorom z  textov na www.onlife.sk používame slovo „alternatívny“, v našom ponímaní to významovo znamená skôr „netradičný“, „menej tradičný“, „nekonvenčný“, „doplnkový“, ale nikdy nie „náhradný“ alebo „zástupný“. Vždy máme na zreteli, že akékoľvek menej tradičné postupy: (1) nemajú nahradiť tradičnú onkologickú liečbu; (2) netradičné postupy by sa mali vopred konzultovať s ošetrujúcimi lekármi, predovšetkým z oblasti klinickej onkológie, rádioterapie, a pod; (3) nemalo by sa jednať o postupy, o ktorých je známe, že negatívnym spôsobom zasahujú do výsledkov klinicky overenej liečby.

Odporúčaná literatúra:

American Cancer Society. Complementary and Alternative Methods and Cancer. 2014
Rečková, M. Alternatívna a komplementárna medicína u onkologického pacienta. Onkológia (Bratislava), 2009; roč. 4(5): 300 – 303.

© MUDr. Peter Minárik, PhD.

 

Knihy pre vaše zdravie a pohodu

Ak vás niektorá z našich kníh zaujala, volajte na č. 0908 069 388 / píšte na info@klub50.sk, pošleme vám ju na dobierku. Poštovné neplatíte.

Objednajte si novinky

Objednajte si novinky, zdieľajte a bezplatne získate upozornenie na nové články a e-booky.

Nájdete nás

Račianska 69/B, 831 02 Bratislava

bytový dom Manhattan, 4. poschodie

poradňa: 0903 437 888

poradňa: peterminarik57@gmail.com

texty a objednávky kníh: 0908 069 388

texty a objednávky kníh: peterminarik57@gmail.com