Švédski vedci zistili, že podávanie antioxidačných výživových doplnkov laboratórnym myšiam, ktoré trpeli na malobunkové pľúcne nádory, mali za následok, že nádory u týchto pokusných myší rástli rýchlejšie, boli invazívnejšie a aj zahubili myši rýchlejšie, než nádory u tých myší, ktoré nedostávali uvedené výživové doplnky s obsahom antioxidantov.

Zainteresovaní výskumníci tvrdia, že zistenia poukazujú na potrebu ďalšieho výskumu o účinnosti a bezpečnosti týchto doplnkov u ľudí.

Antioxidanty sú látky, ktoré sa nachádzajú v rastlinách, a to najmä v ovocí, zelenine, strukovinách a v obilí. Keďže sa ukázalo, že konzumácia širokej škály potravín rastlinného pôvodu poskytuje mnoho zdravotných výhod, vrátane zníženia rizika rakoviny, niektorí ľudia sa domnievajú, že aj užívanie antioxidačných doplnkov môže pomôcť zabrániť mnohým zdravotným problémom, vrátane prevencie zhubných nádorov. Avšak vedecké dôkazy nepreukázali, že užívanie doplnkov je také dobré pre udržanie dlhodobého zdravia, ako konzumácia potravín, z ktorých pochádzajú.

Zdroj: S. Simon, 2014 (American Cancer Research)

Viac sa dočítate: Antioxidant Supplements Fuel Lung Cancer in Mice