Ak sa neviete dobre zorientovať v otázkach výživových doplnkov [ďalej v skratke uvádzané aj ako VD], alebo máte niekedy v lekárni problém odlíšiť lieky od doplnkov, pokúsime sa vám byť v tejto sekcii nápomocní. Budeme sa snažiť dať odpovede na najčastejšie kladené otázky o doplnkoch výživy a poskytnúť v čo najprehľadnejšej forme stručné, zato však potrebné informácie k danej téme. Chceme, aby ste vedeli, čo sú VD, na čo sú určené, čo od jednotlivých doplnkov môžete očakávať, kedy má zmysel ich užívať a naopak, kedy je ich kúpa skôr vyhodenými peniazmi, než zmysluplným nákupom.

Z vlastnej praxe i z bežného každodenného života si myslíme, že veľa ľudí má v tomto mnoho nejasností, na základe čoho nakupujú neraz drahé doplnky úplne zbytočne, a naopak, inokedy si ich nedoprajú práve vtedy, kedy by ich užívanie bolo pre nich účelné a nápomocné.

Význam a účel užívania výživových doplnkov

Účel výživových doplnkov tkvie v ich samotnom názve. Sú to VÝŽIVOVÉ DOPLNKY, alebo pri prehodenom slovoslede DOPLNKY VÝŽIVY. Menej správny, hoci často používaný názov je POTRAVINOVÉ DOPLNKY.

Výživové doplnky (VD) sa nachádzajú niekde na rozhraní medzi potravinami a liekmi. Nie sú liekmi v pravom zmysle slova, a to i napriek tomu, že mnohé z nich obsahujú izolované biologicky aktívne látky a podobajú sa skôr na lieky ako na potraviny. Doplnky výživy majú viac definícií. Európska agentúra pre bezpečnosť potravín (EFSA) definuje VD ako „koncentrovaný zdroj nutrientov (živín) alebo iných látok, ktoré majú nutričný alebo fyziologický účinok“. VD sa vyrábajú vo forme tabliet, kapsúl, pilúl, kvapiek, sirupov, čajov alebo iných foriem.

Účelom VD je poskytovať vybrané výživné látky a čiastočne nahradiť ich príjem z potravy. Cieľom ich konzumácie je doplnenie príjmu niektorých živín v prípade, že človek z najrôznejších príčin nie je schopný ich prijímať v dostatočnom množstve vo forme bežnej potravy. Príkladom môže byť podávanie niektorých vitamínov u starších ľudí alebo kondičných športovcov. Môže to byť aj dočasne zvýšená potreba niektorého vitamínu, napríklad kyseliny listovej u tehotných žien. Použitie VD si však môžu vyžadovať aj osobitné zdravotné problémy, napríklad podávanie probiotík pri užívaní širokospektrálnych antibiotík alebo podávanie antioxidantov pri chronickej pankreatitíde. Reklamné kampane mnohých výrobcov VD však vyvolávajú dojem, že VD sú zložkou zdravej výživy a ľudia by ich mali užívať viac-menej paušálne ako súčasť zdravého životného štýlu. Ako dôvod sa zvyknú uvádzať argumenty typu hektického uponáhľaného života s nevyváženým stravovaním, ktoré nie je schopné dodať všetky dôležité esenciálne (omega-3-MK) alebo iné živiny (vitamíny, antioxidanty, vláknina).

Primeraná a pestrá strava by za bežných podmienok mala zaistiť dostatočný príjem všetkých potrebných živín (makronutrientov ako aj mikronutrientov) pre správny vývoj a dobré zdravie. Sú však situácie, kedy tento príjem nemusí byť dostatočný a vtedy môže byť potreba doplniť niektoré živiny práve formou výživových doplnkov.

Ďalšie informácie o výživových doplnkoch a mnoho príkladov o konkrétnych doplnkoch a prípravkoch budeme prinášať postupne na tomto mieste. Už teraz sa tešíme, že na poli osvety o dôležitej téme VD, ktorá súvisí s podporou zdravia a s prevenciou ako aj s liečbou mnohých ochorení, budeme môcť byť vašimi partnermi.

PharmDr. DANIELA MINÁRIKOVÁ, PhD., FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK

© foto: samphotostock