Po liečbe rakoviny. Pre prevenciu recidívy rakoviny, zjednodušene povedané, platí to isté, čo pre primárnu prevenciu ochorenia. To znamená veľa zeleniny, veľa ovocia, veľa onkopreventívnej zložky potravy, vylúčiť karcinogénnu potravu. Zdravý pohyb aspoň hodinu denne. Vylúčiť alkohol. Nefajčiť!

Ľudia v tejto fáze, keď je choroba už v pokoji a oni sú sledovaní (dispenzarizovaní) lekárom, často hľadajú rady, ako sa majú stravovať. Hľadajú zázračné prostriedky, návody a inštrukcie, ktoré by odvrátili riziko návratu zhubného nádoru a priniesli im trvalé zdravie. V takých prípadoch platí dobrá rada: buďte skeptickí, ak narazíte na jednoduché riešenia a odpovede, ako aj na rýchle, suverénne rady. Neexistujú dôkazy, že by niektorá špeciálna diéta alebo alternatívny spôsob stravovania dokázali jednoznačne zabrániť vzniku nádorového ochorenia, prípadne ho vyliečiť. Diéty, ktoré si ľudia medzi sebou šíria, neboli klinicky testované a chýbajú im seriózne dôkazy o ich liečebnom účinku. Rakovina nemá jedinú príčinu, lebo ľudské telo je zložitý mechanizmus a skladá sa z mnohých navzájom prepojených systémov, ktoré pôsobia spoločne. Pokiaľ ide o výživu, je dokázané, že najlepšie výsledky počas onkologickej liečby aj po nej prináša pestrá, zdravá a prirodzená strava a aktívny pohyb. Treba bojovať proti obezite, ale aj proti poklesu hmotnosti a vývoju podvýživy. Riešiť problematiku výživy sa vyplatí od samého začiatku ochorenia, nie až vtedy, keď je rozvinutá podvýživa (malnutrícia). Už sme spomínali, že zdravý životný štýl môže znížiť počet onkologických diagnóz o tretinu. Zázraky neexistujú – najlepšie, čo pacienti môžu pre seba urobiť, je správať sa podľa vyššie uvedených odporúčaní, platných aj pre prevenciu rakoviny.

Riziká fajčiara

Fajčiarom hrozí predovšetkým rakovina pľúc. Zistil sa u nich aj vyšší výskyt ďalších zhubných nádorov: rakoviny ústnej dutiny, hlasiviek, pažeráka a ďalších častí tráviaceho traktu (rakovina žalúdka, hrubého čreva a pankreasu). Ohrozené sú aj obličky a močový mechúr, ktoré sa dostávajú do styku s karcinogénmi z tabaku pri vylučovaní. Za rozvoj rakoviny pľúc sú zodpovedné rakovinotvorné  látky z cigaretového dymu (karcinogény). Cigaretový dym obsahuje približne 100 škodlivých dechtových látok s karcinogénnym účinkom. Samotný nikotín síce nie je karcinogén, no práve on je tou návykovou látkou v cigaretách, ktorá pôsobí na niektoré mozgové centrá, vytvára u fajčiara príjemné pocity a  je zodpovedná za telesnú i duševnú závislosť na cigaretách.  

Poznáme štyri histologické typy rakoviny pľúc: malobunkový karcinóm, veľkobunkový karcinóm, adenokarcinóm a skvamózny karcinóm. Fajčenie zvyšuje riziko všetkých štyroch druhov pľúcneho karcinómu. Pod vplyvom opakovaného a dlhodobého vdychovania fajčiarskeho dymu dochádza k poškodeniu bunkových génov, k tzv. génovým mutáciám. Poškodzujú sa gény, ktoré kontrolujú bunkový cyklus a delenie buniek (supresorové gény). Tie majú za úlohu včas rozpoznať hroziaci vznik rakovinových nádorových buniek a buď zastaviť ich ďalšie delenie, alebo spôsobiť ich zánik, tzv. bunkovú smrť (apoptózu). Karcinogény z cigaretového dymu poškodzujú (mutujú) nielen kontrolné a strážiace supresorové gény, ale umožňujú aj vznik zmien (mutácií) onkogénov. Onkogény sú gény, ktoré hrajú úlohu pri raste buniek. Následkom mutácií génov dochádza k vzniku a nekontrolovanému rastu zhubných nádorových buniek priedušiek a pľúc – k rakovine pľúc.

Je riziko rakoviny u všetkých fajčiarov rovnaké? Nie, nie je. Riziko stúpa s počtom vyfajčených cigariet a s celkovou dobou fajčenia (prefajčenými rokmi). Najväčšie riziko majú ľudia, ktorí začali fajčiť v skorej mladosti alebo dokonca už v detstve a sústavne fajčia väčšie množstvo cigariet. Ten, kto fajčí celý život, má v porovnaní s nefajčiarom 30-násobne vyššie riziko, že umrie na rakovinu pľúc. Pasívni fajčiari majú o 20 % vyššie riziko karcinómu pľúc oproti nefajčiarom. Aj riziko úmrtnosti na rakovinu pľúc je vyššie u tých fajčiarov, ktorí s fajčením začali v mladosti alebo v detstve.

Riziko rakoviny sa zvyšuje pri kombinácii fajčenia s ďalšími rizikovými faktormi. Žiaľ, častou a veľmi zlou kombináciou je fajčenie a pitie alkoholu. Alkohol je tiež karcinogén. Fajčenie považujeme aj za rizikový faktor vzniku aterosklerózy (kôrnatenia tepien) a jej neskorších následkov: srdcového infarktu a cievnej ischemickej mozgovej príhody. Riziko ochorení srdca a ciev sa zvyšuje pri kumulácii rizík, napríklad pri kombinácii fajčenia, poruchy tukového metabolizmu (vysoký cholesterol), vysokého krvného tlaku, prípadne spolu s obezitou a cukrovkou. Dlhodobí fajčiari trpia aj na chronickú fajčiarsku bronchitídu (vleklý zápal priedušiek) so zvýšenou tvorbou prieduškového hlienu. Tento fenomén je všeobecne známy a tuhého fajčiara často odhalíme nielen podľa typického cigaretového zápachu, ale aj podľa opakovaného vlhkého kašľa a vykašliavania (expektorácie) hlienov, ktorému sa nevedia ubrániť, ani keď rozprávajú. Závažnou komplikáciou fajčiarskej bronchitídy je chronická obštrukčná choroba pľúc zo zápalového zúženia priedušiek s typickou dýchavičnosťou. To je však už téma pre iných odborníkov – pneumológov.

Lekár odporúča

Najlepšia je – ako vždy – prevencia. Nezačínajte s fajčením za žiadnu cenu! Cesta k celoživotnému návyku je vždy podobná. Na začiatku je zvedavosť, cigareta spočiatku nechutí, ale tlak okolia a snaha vyrovnať sa rovesníkom a nebyť „out“, ale „in“ je veľká. Čoskoro príde návyk a stav fyzickej a duševnej závislosti. Ak návykový fajčiar vynechá „svoju cigaretku“, cíti sa zle a trpí na príznaky abstinenčného syndrómu. Preto sa k cigaretám vracia zas a zas a väčšina jeho pokusov o zanechanie fajčenie sa končí neúspechom. Nakoniec rezignuje a akceptovanie zdravotných rizík si kompenzuje zdanlivo racionálnymi pseudodôvodmi.

Z bludného kruhu sa dá vyjsť von. Dokázali to mnohí bývalí tuhí fajčiari. Kto nedokáže zdolať závislosť vlastnými silami, bude potrebovať motiváciu blízkeho okolia, najmä svojej rodiny, ale aj priateľov alebo kolegov v práci. Dobrú službu robia špeciálne odvykacie prostriedky. Pred ich používaním sa poraďte s príslušnými odborníkmi. Chvíľkové úsilie prinesie v prípade úspechu podstatne viac zdravia, lepšiu kvalitu života a možno aj zabráni neskoršiemu utrpeniu a predĺži váš život.


 

Knihy pre vaše zdravie a pohodu

Ak vás niektorá z našich kníh zaujala, volajte na č. 0908 069 388 / píšte na info@klub50.sk, pošleme vám ju na dobierku. Poštovné neplatíte.

Objednajte si novinky

Objednajte si novinky, zdieľajte a bezplatne získate upozornenie na nové články a e-booky.

Nájdete nás

Račianska 69/B, 831 02 Bratislava

bytový dom Manhattan, 4. poschodie

poradňa: 0903 437 888

poradňa: peterminarik57@gmail.com

texty a objednávky kníh: 0908 069 388

texty a objednávky kníh: peterminarik57@gmail.com