Hneď v úvode by som chcel zdôrazniť, že tretina zhubných nádorov je podmienená nesprávnou životosprávou, najmä výživou. Je to obrovské číslo, ktoré v celosvetovom meradle znamená 3 – 4 milióny odvrátiteľných diagnóz ročne. Koľko ľudských životov by mohlo byť zachránených, keby sa ľudia správali podľa zásad zdravej výživy a životosprávy!

Fascinujúca univerzálnosť zdravej výživy

Viaceré svetové, európske, české i naše odborné spoločnosti vydali v zhutnenej podobe výživové odporúčania na prevenciu najzávažnejších civilizačných chorôb. Keď si ich pozorne prečítate, zistíte, že na prevenciu rakoviny, obezity, cukrovky a chorôb srdca platia takmer identické výživové odporúčania. Univerzálnosť zdravej výživy je fascinujúca! Pre istotu ešte raz zopakujem: zdravá výživa sa podľa výsledkov mnohých vedeckých štúdií javí ako onkoprotektívna (dokázané je to najmä u rakoviny hrubého čreva a konečníka, prsníka, ako aj maternice u žien po menopauze). Tie isté výživové rady zároveň významne znižujú aj riziko srdcových chorôb, obezity a cukrovky. Nemusíte teda voliť rôzne stratégie, ak sa chcete chrániť pred niektorou z týchto chorôb. Dobrá správa znie, že stačí dodržiavať univerzálne „desatoro“.

Desatoro prevencie rakoviny

K celosvetovo uznávaným odborným spoločnostiam, ktoré sa venujú skúmaniu vzťahov výživy a zhubných ochorení, patrí World Cancer Research Found (WCFR; www.wcfr.org) a  American Institute for Cancer Research (AICR;  www.aicr.org). Tieto organizácie okrem iného sústavne spracúvajú dáta z tisícov klinických, epidemiologických, intervenčných aj experimentálnych štúdií, ktoré sledovali vplyv výživy a fyzickej aktivity na jednotlivé typy rakoviny (metaanalýza). Výsledky štúdií nakoniec vyhodnocuje panel expertov, ktorý pravidelne vydáva zoznam odporúčaní na výživu a pohybovú aktivitu pri prevencii zhubných nádorov. Závery, na ktorých pracuje mnoho ľudí, WCRF a AICR každoročne prezentujú na svetových konferenciách. Z ich práce vyplynulo desať základných bodov, akési „desatoro“ odporúčaní na výživu a pohybovú aktivitu, ktoré platia tak pri prevencii rakoviny, ako aj pre životný štýl po onkologickej liečbe. Zjednodušene sa dá povedať, že to isté, čo platilo pred liečbou, platí aj po nej. Ak sa teda pýtame, či pacientom po onkologickej liečbe stačí, aby chodili na dispenzárne kontroly, odpoveď znie: Nie, nestačí! Ak sa chcú k sebe správať zodpovedne, mali by rovnako ako zdraví ľudia pri primárnej prevencii dodržiavať minimálne desať nasledujúcich rád.

1.    Buďte čo najštíhlejší, avšak nie podvyživený

Prvou zásadou je byť čo najštíhlejší, avšak bez toho, aby ste trpeli podvýživou. Pre prevenciu rakoviny je teda potrebné udržiavať si optimálnu hmotnosť a schudnúť, ak je človek obézny.

Snažte sa mať zdravú hmotnosť po celý život. No čo to je  zdravá hmotnosť? Na meranie hmotnosti existuje celosvetovo uznávaný body mass index (BMI). Pre dospelú populáciu nad 18 rokov platí, že normálna hmotnosť sa nachádza v rozpätí BMI od 18,5 do 24,9. Tento údaj treba brať individuálne vzhľadom na konkrétneho človeka a jeho možnosti. Existujú aj tabuľky, ktoré mierne upravujú BMI smerom nahor v závislosti od veku, ale naozaj len veľmi mierne.

Vzorec na výpočet BMI

muž vysoký 1,70 m s hmotnosťou 70 kg

Hmotnosť:     70 kg
Výška2:     1,70 x 1,70 = 2,89
BMI:        70 : 2,89 = 24,2
BMI pod 18,5     podvýživa
BMI medzi 18,5 – 24,9    zdravá hmotnosť
BMI medzi 25 – 29,9  nadváha
BMI 30 a viac  obezita

Experti teda radia byť čo najštíhlejší. Nie každý však môže byť skutočne štíhly. Lebo čo je to skutočná štíhlosť? Ak zoberieme BMI 20 – 23, tú má štíhly človek, BMI 24 je tak akurát a BMI 25 – 27 už znamená viditeľnú nadváhu, i keď ešte stále za istých okolností akceptovateľnú (25,0 – 26,9 je ľahší stupeň nadváhy; 27,0 – 29,9 je už ťažší stupeň nadváhy). No nie všetci ľudia majú genetické predpoklady mať trebárs BMI 21. Pre každého to bude trochu iné číslo, no každý jeden z nás by sa mal usilovať byť taký štíhly, ako sa len dá dosiahnuť rozumným životným štýlom. A túto, pre neho najlepšiu hmotnosť by mal dosiahnuť len zdraviu prospešným spôsobom. Pretože ak sa niekto snaží schudnúť za každú cenu prísnymi a jednostrannými diétami, napácha na sebe viac škody ako osohu. Chudnutie nie je jednoduché – chudnúť sa dá na tisíc spôsobov. Zdravá hmotnosť sa dá dosiahnuť a udržiavať vyváženou výživou, ktorá dodá organizmu všetky potrebné živiny, pričom ponechá strave jej žiadanú chuť a gastronomickú kvalitu.

Ak niekto naakumuluje zbytočný telesný tuk, zvyšuje sa uňho riziko vzniku rakoviny, najmä ak sa mu tuk uložil v oblasti brucha (brušných útrob). Začínajúce problémy sa dajú identifikovať aj podľa obvodu pása. Brušná nadváha u žien sa začína pri obvode pása nad 84 cm, u mužov nad 92 cm. Vnútrobrušný tuk pôsobí ako hormónová pumpa: vylučuje do organizmu estrogény a zvyšuje aj hladinu ďalších hormónov, ktoré hrajú negatívnu úlohu pri zvyšovaní zdravotného rizika, a to tak u žien, ako aj u mužov. U žien stúpa hrozba nádorov maternice a prsníka, pretože tie súvisia s vysokou hladinou pohlavných hormónov. A čím viac tuku, tým väčšia produkcia hormónov. V tukovom tkanive sa tvoria estrogény, ktoré zvyšujú riziko rakovinu prsníka. Zvýšeným rizikom rakoviny maternice sú ohrozené predovšetkým ženy po prechode (menopauze), pretože ich organizmus by už fyziologicky mal tvoriť menej estrogénov. Obezita zohráva negatívnu úlohu aj pri rozvoji rakoviny hrubého čreva a rakoviny prostaty u mužov. Pre mužov i ženy teda platí to isté: Nikdy nie je neskoro rozumne a trvalo schudnúť.

Už mierny pokles hmotnosti výrazne znižuje riziko vzniku nádoru. Tento efekt je porovnateľný s redukciou rizika diabetu a kôrnatenia tepien.

Informácie o tom, že obezita súvisí so vznikom niektorých druhov rakoviny, sa objavili v polovici 90. rokov. Existujú presvedčivé dôkazy, že excesívne zásoby telesného tuku zvyšujú riziko rakoviny čreva, pankreasu, prostaty, obličiek, endometria (maternice) a prsníka. Nenašla sa však súvislosť nesprávnej výživy a obezity napríklad s výskytom rakoviny pľúc ani s rakovinou krvi.

 

Knihy pre vaše zdravie a pohodu

Ak vás niektorá z našich kníh zaujala, volajte na č. 0908 069 388 / píšte na info@klub50.sk, pošleme vám ju na dobierku. Poštovné neplatíte.

Objednajte si novinky

Objednajte si novinky, zdieľajte a bezplatne získate upozornenie na nové články a e-booky.

Nájdete nás

Račianska 69/B, 831 02 Bratislava

bytový dom Manhattan, 4. poschodie

poradňa: 0903 437 888

poradňa: peterminarik57@gmail.com

texty a objednávky kníh: 0908 069 388

texty a objednávky kníh: peterminarik57@gmail.com