O tejto metóde alternatívnej medicíny sa pomerne často diskutuje. Črevná sprcha má mechanicky očistiť sliznice a steny hrubého čreva od nánosov nahromadenej a stagnujúcej stolice a hnilobných zvyškov, a tak prispieť k uzdraveniu z veľkého počtu chorôb. Je toto tvrdenie pravdivé a je vôbec zdravé podstupovať podobné procedúry?

Vedecké hľadisko

Prvé zmienky o črevných výplachoch pochádzajú zo staroveku. Ľudia verili, že toxické zvyšky v čreve sa môžu dostať do krvi a otráviť celé telo človeka. Najväčší rozmach zažila táto teória o autointoxikácii v 19. a na začiatku 20. storočia. Neskoršie vedecké výskumy však objektívne nepotvrdili hypotézu o autointoxikácii organizmu obsahom hrubého čreva. Takisto sa nepodarilo dokázať ani žiadny liečebný účinok, ani dlhšie prežívanie u ľudí, ktorí si pravidelne dávali vyplachovať črevo. Medicínska veda pokladá tráviaci systém vrátane hrubého čreva za sebestačné ústrojenstvo, ktoré je schopné samostatne vykonávať všetky funkcie, na ktoré je určené. Patrí medzi ne vylučovanie nestrávenej potravy vo forme stolice a regenerácia povrchu slizníc (buniek i baktérií). K udržiavaniu rovnováhy a dobrej imunity v hrubom čreve prispieva prirodzená črevná mikroflóra. Na stolicu sa nemôžeme dívať ako na „špinu“, od ktorej treba črevo dokonale očistiť. Stolica je prirodzenou súčasťou črevného obsahu; zdravý človek pravidelne a bez problémov vyprázdňuje stolicu normálnej konzistencie s pocitom následnej úľavy. Keďže v dostupnej gastroenterologickej literatúre nie sú zmienky o vedeckých dôkazoch účinnosti výplachov hrubého čreva, považujem aplikáciu takejto očisty čreva za klinicky neúčinnú, a preto nevhodnú pre primárnu prevenciu. Osobne nepoznám žiadneho kolegu gastroenterológa, ktorý by svojim pacientom odporúčal alebo dokonca aplikoval profylaktické „očistné“ výplachy konečníka a hrubého čreva.

Navyše každý medicínsky výkon je spojený aj s možným (i keď nepatrným) rizikom nežiaducich účinkov. Pri šetrnej aplikácii výplachu skúseným personálom je pri črevnej sprche toto riziko nízke. Ak sa pri nej používa jednorazový, predtým nepoužitý materiál, nemal by hroziť ani prenos infekcie, avšak pri nešetrnom zavádzaní môže dôjsť k poraneniu análneho kanála. Perforácia hrubého čreva je málo pravdepodobná, no ak bolo použité väčšie množstvo vody, do ktorej boli na zvýšenie očistého účinku pridané salinické laxatíva, môže dôjsť k poruche vodného a minerálneho hospodárstva a dehydratácii. Preto sa pred výkonom odporúča výdatný príjem tekutín. Ľudia, ktorí trpia na choroby srdca, obličiek alebo pečene, by mali byť zvlášť opatrní a radšej sa tomuto výkonu vyhnúť. Ak niekto podstupuje črevnú sprchu, nemal by súhlasiť s tým, aby sa do očistnej vody pridávali preháňadlá alebo akékoľvek prírodné či syntetické doplnkové látky.

Lekár radí

Liečebné ani preventívne účinky črevnej sprchy neboli vedecky dokázané. Nie je to metóda, ktorá by efektívne riešila dlhodobú zápchu alebo pomáhala pri prevencii rakoviny hrubého čreva a konečníka. Pri chronickej zápche je účinné, ak konzekventne zvýšite pitný režim, konzumujete dostatočné množstvo stravy bohatej na rastlinnú vlákninu, zaradíte do svojho programu pravidelný aktívny pohyb a  obnovíte si návyk na pravidelné vyprázdňovanie stolice (tzv. toaletný tréning). Črevná sprcha nechráni proti vzniku kolorektálneho karcinómu. Preventívny účinok má zdravá výživa bohatá na vlákninu, chudobná na živočíšny tuk, pravidelná pohybová aktivita a udržiavanie zdravej telesnej hmotnosti. Dôležitá je aj včasná diagnostika karcinómu, keď kolonoskopia zachytí ešte štádium prekanceróz. Na záver ešte raz zdôrazňujem, že vedecké poznatky považujú črevnú sprchu za zbytočný a medicínsky neopodstatnený výkon.

© MUDr. Peter Minárik, PhD.

 

 

Knihy pre vaše zdravie a pohodu

Ak vás niektorá z našich kníh zaujala, volajte na č. 0908 069 388 / píšte na info@klub50.sk, pošleme vám ju na dobierku. Poštovné neplatíte.

Objednajte si novinky

Objednajte si novinky, zdieľajte a bezplatne získate upozornenie na nové články a e-booky.

Nájdete nás

Račianska 69/B, 831 02 Bratislava

bytový dom Manhattan, 4. poschodie

poradňa: 0903 437 888

poradňa: peterminarik57@gmail.com

texty a objednávky kníh: 0908 069 388

texty a objednávky kníh: peterminarik57@gmail.com