Ak vám stanovili diagnózu diabetes mellitus, mali by ste poznať niekoľko odborných termínov. Už viete, že ideálny krvný tlak sa nachádza pod hranicou 120/80 mmHg, akceptovateľný pod 140/90 mmHg. Pre diabetikov platia prísnejšie kritériá – TK pod 130/80 mmHg. Prečo?

Lebo diabetici majú vyššie riziko KVO, čo potvrdili mnohé klinické štúdie. Maximálne zníženie rizika si vyžaduje revíziu všetkých ovplyvniteľných rizikových faktorov: fajčenia, dislipidémie (vysoký cholesterol alebo porucha metabolizmu tukov), diabetes, liečba samotného vysokého krvného tlaku.

Inzulínová rezistencia je stav, ktorým sa všetko začína. Je to necitlivosť receptorov buniek (napríklad buniek kostrového svalstva). Inzulínová rezistencia je pri brušnej abdominálnej obezite veľmi zlá. Vedie ku kaskáde nepriaznivých účinkov. Jedným z nich je to, že pankreas sa neustále namáha produkovať veľa inzulínu, aby prekonal rezistenciu, čím sa vyčerpáva a po čase vzniká cukrovka II. typu.

Za metabolický syndróm pokladáme zoskupenie piatich chorôb, ktoré idú často spolu ruka v ruke: vysoký krvný tlak, nízky HDL („zdravý“) cholesterol, zvýšené triglyceridy (TAG), zvýšená glykémia a centrálna obezita. Ak sa u pacienta zistí čo i len jedna z nich, začína sa pátranie po ďalších štyroch.  Pohybová aktivita a kontrola hmotnosti môžu riziko vzniku inzulínovej rezistencie a následnej cukrovky radikálne znížiť. Opäť je tu veľmi dôležitý pohyb – nielen kvôli chudnutiu, človek si tak zvyšuje aj inzulínovú senzitivitu. Pohyb musí byť pravidelný, najlepšie každý deň, minimálne každý druhý, pretože inzulínová senzitivita sa zvyšuje po každom intenzívnom polhodinovom cvičení do 48 hodín, čo sú 2 dni. Takže nestačí cvičiť raz za týžeň, akokoľvek by to bolo intenzívne. Z cvičenia by sa mal stať inštitút zvyku, pravidelnosti, automatizmu, bez ktorého nejdete večer ani spať.

Odporúčané hodnoty obvodu pása pre európsku populáciu:
         prísne kritérium             miernejšie kritérium
muži    < 94 cm           < 102 cm
ženy     < 80 cm          < 88 cm

Klinická manifestácia metabolického syndrómu znamená prítomnosť ktorýchkoľvek troch z nasledujúcich ukazovateľov:
rizikový faktor       definovaná úroveň
abdominálna obezita obvod pása
muži > 102 cm
ženy > 88 cm
triacylglyceroly ≤ 1,7 mmol/l
HDL cholesterol
muži < 1,0 mmol/l
ženy < 1,3 mmol/l
krvný tlak systolický ≥ 130 mmHg
diastolický ≥ 85 mmHg
glykémia nalačno > 5,6 mmol/l
     

Knihy o zdraví a diétach z Vydavateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

 

             

 

            

 

Knihy o diétnom stravovaní z vydavateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. si môžete s odkazom na túto web stránku (www.onlife.sk) kúpiť priamo v predajni Raabe s 25 % zľavou

Adresa vydavateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.: Heydukova 12 alebo Heydukova 14, Bratislava , 5. poschodie (v oboch vchodoch na prízemí je recepčná, ktorá vás pustí do predajne na 5. poschodí).

Knihy si môžete objednať aj e-mailom na adrese: v.hudak@raabe.sk - a knihu(y) vám pošlú na dobierku poštou (poštovné neplatíte).

Cena  za ktorúkoľvek vyššie uvedenú knihu, pokiaľ si ju kúpite priamo vo vydavateľstve Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. (osobným odberom alebo e-mailovou ojednávkou) je: 

15 EUR

  • aj napriek tomu, že na web stránke vydavateľstva Raabe je ponuková cena 20 EUR. 
  • pokiaľ poviete, že si uvedenú(é) knihu(y) idete kúpiť cez tento propagačný odkaz na www.onlife.sk, zaplatíte za každú z týchto kníh 15 EUR.
  • pre porovnanie: maloobchodná cena v kníhkupectvách je takisto 20 EUR. 
  • pri zaslaní kníh poštou, poštovné neplatíte. 

 

 

Knihy z vydavateľstva Klub50

 

Knihy pre vaše zdravie a pohodu

Ak vás niektorá z kníh z vydavateľstva KLUB50 zaujala, volajte na č. 0908 069 388 / píšte na info@klub50.sk, pošleme vám ju na dobierku. Poštovné neplatíte.

Edukačné brožúry a materiály

Nájdete nás

Biomedicínske centrum SAV, Pavilón lekárskych vied, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

Areál Slovenskej akadémie vied

Poradňa: 0903 437 888

Poradňa: peterminarik57@gmail.com